પાયરાવાસ્તુની ૧૬ સ્ટાર્ટ અપ યુક્તિઓ જે વ્યાવસાયિક નિયતિને બદલી શકે છે…!!!

paayra.jpg

સ્ટાર્ટ અપ… પાયરાવાસ્તુમાં તમારી કંપની/ફેક્ટરી માટે આધ્યાત્મિક કક્ષાની એક સંપૂર્ણ સ્ટાર્ટ-અપ યુક્તિ છે. ૧૬ કિંમતી યુક્તિઓ વ્યવસાયિક નિયતિને બદલે છે અને આ જ્ઞાાન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચમત્કારો પણ સર્જી શકે છે. એક નવી વ્યક્તિ જ્યારે કંપની કે ફેક્ટરી શરૂ કરે ત્યારે નીચે મુજબના તબક્કાઓમાંથી તેને પસાર થવું પડે છે, આ વખતે શું કરવું જોઇએ? જાણીએ…

૦૧ યોગ્ય પ્રોજેક્ટ મેળવવા

પ્રોજેક્ટને કાગળ ઉપર મૂકવો એ ફેક્ટરી અથવા ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રથમ પગલું છે. આ તબક્કે જ્યારે તમારી પાસે પ્લોટ અથવા ઈમારત નથી ત્યારે આ ફાઈલ ઘણી મહત્ત્વની મૂડી છે. જ્વલંત સફળતા માટે તમારી પ્રોજેક્ટ ફાઈલને ક્રિયાશીલ કરવાનું શરૂ કરો.

આટલું કરો

તમારે રજૂ કરવાની જરૂર હોય તેવી દરેક પ્રોજેકટ ફાઈલ પર એક પાયરા ચિપ મૂકો. બતાવ્યા પ્રમાણે કાં તો તમે તેને ઉપર અથવા અંદર ચોંટાડી શકો, આનાથી તમારા સ્વપ્નશીલ પ્રોજેક્ટને હકીકતમાં ફેરવવા ઉત્તેજન મળશે.
૦૨ નાણાં અને બેંકલોન મેળવવા

નાણાં એ આજની સૌથી મોટી મુશ્કેલી છે. યોગ્ય દરે અને યોગ્ય સમયે નાણાં મેળવવાં પણ અગત્યનાં છે. આધ્યાત્મિક શક્તિઓ દ્વારા નાણાપ્રવાહને ર્નિિવઘ્ને આગળ વધારી શકાય.

આટલું કરો

તમારી બેગ પર ડાબી બાજુના ખૂણામાં અથવા કામ કરવાનાં ટેબલ પર પિરામિડ યંત્રને ચોંટાડો કે ગોઠવો.
૦૩ પ્લોટ ક્રિયાશીલતા દ્વારા ઝડપી શરૂઆત

ફેક્ટરી માટેનું પ્રારંભબિદું પ્લોટ છે, તેને ક્રિયાશીલ કરવો અને ત્વરિત શરૂઆત કરવી!

આટલું કરો

તમારે પ્લોટનું કેન્દ્ર શોધવું. પ્લોટ નાનો હોય તો ૯ મલ્ટિયર અને મોટો હોય તો ૮૧ ગોઠવો, જો પ્લોટ ખૂબ મોટો હોય કે અવ્યવસ્થિત આકારનો હોય તો પણ તમારે ૮૧ના ગુણાંકમાં વધુ પિરામિડોની જરૂર પડશે. તમારી ફેક્ટરી પહેલેથી જ બંધાઈ ગયેલી હોય તો પણ પ્લોટ ક્રિયાશીલતા લાગુ પાડી શકાય છે. તમારે માત્ર પ્લોટ કે ઈમારતનું કેન્દ્ર જ શોધવું પડશે અને તેને મલ્ટિઅર પિરામિડોથી ચાર્જ કરવા પડશે.

૦૪ પ્લોટને વાતાવરણીય સ્પર્ધાથી બચાવવા

વાતાવરણીય સ્પર્ધા એટલે શું? આ આધ્યાત્મિક કક્ષાએ વિકસેલ તાણ છે; કારણ કે જેવા તમે એક પ્લોટ અથવા ઈમારત ખરીદો છો ત્યારે તમારી અને તેની વચ્ચે તથા આસપાસની ફેક્ટરીઓ અને વાતાવરણીય શક્તિઓની વચ્ચે પણ એકમેક પર તેની અસર થવાનો પ્રારંભ થાય છે.

આટલું કરો

એક વાસ્તવિક રક્ષણાત્મક દીવાલની જરૂરિયાત છે. બતાવ્યા પ્રમાણે હદની અંદર એક ફૂટ નીચે અને એકબીજાથી ૩ ફૂટના અંતેરે મલ્ટિઅર ગોઠવવું.

૦૫ ઝડપી વિકાસ

કેટલાંક ઔદ્યોગિક પ્લોટોમાં એવું જોવામાં આવ્યંુ છે કે કેટલાક ભાગ સામાન્ય સપાટી કરતાં ઊંચા અથવા નીચા હોય છે તે સલાહભર્યું નથી અને એને વાસ્તુ નડતરમુક્ત બનાવવો પણ જો તેમ ન થઈ શકે તો નીચે પ્રમાણે ઉપયોગ કરો.

આટલું કરો

ફકત ૯ મલ્ટિઅર પિરામિડ અને એલ આકારનો ૯ મલ્ટિઅર ગોઠવીને નીચેના ભાગના કેન્દ્રને ચાર્જ કરો. આ પદ્ધતિનો નીચી અને ઊંચી બંને સપાટીમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.
૦૬ આર્થિક બાબતો અને પ્લોટ વિસ્તરણ

તમારા પ્લોટને ક્યારેય પણ દક્ષિણ-પશ્ચિમ તરફથી વધારવો કે ઘટાડવો ન જોઈએ, તેનાથી માનસિક અવ્યવસ્થિતતા, અકસ્માતથી ઈજા, આર્થિક મુશ્કેલીઓ આવે છે અને સ્થાન કે પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવી પડે છે.

આટલું કરો

એક ફૂટ જમીનની અંદર એકબીજાથી ત્રણ ફૂટ એક લાઈનમાં ૯ પિરામિડો ગોઠવો. એ એક સીધી રેખામાં હોવા જોઈએ અને જો પ્લોટ આકારમાં મોટો હોય તો ૯ના ગુણાંકમાં એટલે કે ૧૮, ૨૭, ૩૬ અને તે કરતાં વધુ ગોઠવી શકાય છે.

૦૭ તમારી ઈમારત ક્રિયાશીલતા

તમે જ્યારે તમારી ઈમારતનું બાંધકામ શરૂ કરો ત્યારે તમારે તેની પ્લિન્થ અને કેન્દ્રને ક્રિયાશીલ કરવાં જોઈએ અને જો તમે તમારી ઈમારત પહેલેથી જ બાંધી હોય તો વાસ્તુની ખામીઓને દૂર કરવી જોઈએ.

આટલું કરો

ઈમારતની ક્રિયાશીલતા પ્લોટ જેટલી જ સરળ છે તમારે તમારી ઈમારતનું ગુરુત્ત્વ મધ્યબિંદુ શોધવું જોઈએ અને ઓછામાં ઓછા ૯ મલ્ટિઅર પિરામિડથી તેને ચાર્જ કરવું જોઈએ, જે બીજી કોઈ વાસ્તુ ખામીઓ હોય તો તેને પણ તમે દૂર કરી શકો છો.

૦૮ શક્તિશાળી પ્રવેશ

વાસ્તુ અને ફેંગ શુઈમાં પ્રવેશ એ સૌથી મહત્ત્વનું તત્ત્વ છે. પ્રવેશમાંથી તમામ ઊર્જા વહેતી હોવાને કારણે જો તમે ઈમારત બાંધતા હો તો તમારે તેના પર યોગ્ય ધ્યાન આપવું જોઈએ અને તેને યોગ્ય સ્થાને ગોઠવવું જોઈએ. તમે પહેલેથી અયોગ્ય પ્રવેશદ્વાર સાથે ઈમારતનું બાંધકામ કર્યું હોત તો શું થાત?

આટલું કરો

મુખ્ય કમ્પાઉન્ડ પ્રવેશદ્વારને ચાર્જ કરવા માટે ગેટ પાસેના સ્થંભ પાસે ૯ મલ્ટિઅર પિરામિડના બે સેટ ગોઠવવા જોઈએ. દરવાજાને ચાર્જ કરવા માટે ત્રણ બીમોર પિરામિડને બારણા પર ચોંટાડવા, પરંતુ જો દરવાજો અથવા દ્વારા મોટાં હોય તો ૧૮ કરતાં વધુ પિરામિડોની જરૂર પડે

૦૯ સાથે સંકળાયેલ ફેક્ટરીઓથી રક્ષણ

તમારે તમારી ફેક્ટરી સાથે જોડાયેલ ફેક્ટરીઓથી રક્ષણ આપવું જોઈએ, તેને દીવાલે બનાવીને ભૌતિક રીતે અને વાસ્તવિક રીતે કરી શકાય છે.

આટલું કરો

બાજુમાં કોઈ ક્ષતિવાળી ફેક્ટરી કે કોઈ સ્થળ હોય તો તમારા પ્લોટમાં એક હદ બનાવવી. તેનાથી તમારા પ્લોટ તરફ આવતી નકારાત્મક ઊર્જા અટકશે અને તમારા પ્લોટને રક્ષણ મળશે.

૧૦ વિદ્યુત ક્યારે પણ ઉત્તર-પૂર્વમાં ન હોવી જોઈએ.

તમારા પ્લોટના ઉત્તરપૂર્વ ખૂણામાં કોઈ પણ વિદ્યુત ટ્રાન્સફોર્મર અને જંકશન ના હોય તેની કાળજી રાખવી પણ જો તે પ્રારંભથી જ ગોઠવાયેલાં હોય તો નીચેનો પ્રયત્ન કરવો.

આટલું કરો

ટ્રાન્સફોર્મરની આજુબાજુ ૮ મલ્ટિઅરથી અથવા જમીનની નીચે એક રેખા દ્વારા ઊર્જાને રોકો, જો ટ્રાન્સફોર્મરની ક્ષમતા વધુ હોય તો વધારે પિરામિડોનો ઉપયોગ જરૂરી છે.

૧૧ યંત્ર મજૂર સંવાદિતા

યંત્રોથી ધમધમતી ફેક્ટરીમાં ઘણી યાંત્રિક સમસ્યા અવારનવાર ઊભી થતી હોય છે. નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે તમે તેમનામાં સંવાદિતા લાવી શકો છો.

આટલું કરો

યંત્ર પાસેથી શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે તેને ગોઠવતાં પહેલાં તેની નીચે પિરામિડો મૂકવા જોઈએ અથવા યંત્ર ગોઠવ્યા પછી મુખ્ય કળ પર મૂકવાં જોઈએ.

૧૨ તમારા મેનેજરની કેબિનને ચાર્જ કરવા

યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે તમે મેનેજરની કેબિનમાં વધારે સંવાદિતાવાળી ઊર્જા લાવી શકો છો.

આટલું કરો

તમામ ઊર્જા કેબિનમાંથી આવે છે, પાયનર્જા પદ્ધતિ દ્વારા તમારે જોઈતી કેબિનને ઊર્જાનો પ્રવાહ આપી શકાય.

૧૩ ઉત્પાદન અને પેદાશ

ઉત્પાદન અને પેદાશ એ દરેક ફેક્ટરીનું હાર્દ છે. એક પરિપૂર્ણ અને વેચાણલાયક ઉત્પાદન મેળવવું એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. તમે તમને પિરામિડો દ્વારા ઊર્જાવંત કરી શકો.

આટલું કરો

તમારા ઉત્પાદનમાર્ગ પર અથવા જ્યાં ઉત્પાદન થતું હોય એ સ્થાન પર પિરામિડો ગોઠવવા અને એ પ્રમાણે આજ્ઞાા આપવી.

૧૪ તૈયાર જથ્થાને યોગ્ય જગ્યાએ રાખો

આ તમામ પછી તમારે માલને સારી કિંમતે વેચવો જોઈએ. વાસ્તુ પ્રમાણે તમારો તૈયાર જથ્થો તમારી ફેક્ટરીના ઉત્તર-પશ્ચિમ ભાગમાં હોવો જોઈએ તેથી તમે એક ફેક્ટરીની યોજના કરતા હો તો તમારા તૈયાર જથ્થાની વખાર ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હોવી જોઈએ, જો તેમ ન હોય તો તેને વાસ્તવિક રીતે બનાવવી જોઈએ.

આટલું કરો

જો તમારો જથ્થો ખોટા સ્થાને હોય તો કાં તો દીવાલો ઉપર કે જમીનમાં મલ્ટિઅર પિરામિડો ગોઠવીને તેને ખસેડો.

૧૫ ભાગીદારો સાથે સંવાદિતા

જો તમારી ભાગીદારી પેઢી હોય તો તમારે જોવું જોઈએ કે તમામ ભાગીદારો એકબીજા સાથે સંપૂર્ણ સંવાદિતા સાથે કામ કરે.

આટલું કરો

પરિપૂર્ણ સંવાદિતાના હેતુ માટે ખિસ્સામાં કે બેગમાં પાયરા ચિપને મૂકવી અને તેને ચાર્જ કરવી. પેજ ન. ૨૧૨માં બતાવ્યા પ્રમાણે સંવાદિતા યંત્ર પદ્ધતિનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય અથવા વધુ ચોક્કસાઈ માટે બંને ભાગીદારોના ફોટા તેમાં હોય તેવા હાર્મની ૯/૯નો ઉપયોગ કરવો.

૧૬ તમારા માંદા એકમને ફરી શરૂ કરવા

માંદું એકમ ફરી શરૂ કરવા માટે પાયરાવાસ્તુ ચમત્કારિક પરિણામો અર્પણ કરે છે, કારણ કે તે ઈમારતના પ્લોટને પોતાની મેળે વધારે શક્તિ આપે છે.

આટલું કરો

પ્લોટને આઠ દિશાઓથી પિરામિડ યંત્ર દ્વારા એનર્જાઇઝ કરવો એ ખૂબ શક્તિશાળી પદ્ધતિ છે. તમે ૯ અથવા ૮૧ મલ્ટિઅર પિરામિડો દ્વારા અને કેન્દ્ર ક્રિયાશીલ પદ્ધતિ દ્વારા પણ ઈમારતને ક્રિયાશીલ બનાવી શકાય.

સાભાર: સંદેશ.


જુઓ અને વાંચો બીજા વધારે મજેદાર લેખો…!!

જાણો…તમારા લગ્નજીવનને ખુશહાલ બનાવનારી અસરકારક વાસ્તુ ટિપ્સ વિશે.
વાસ્તુશાસ્ત્રના સુવર્ણ ઉપાયો: નોકરી ન મળતી હોય તો ઘરના વાસ્તુદોષનું નિવારણ કરો…!!!
ચારેય તરફથી સુખ-સમૃદ્ધિને WELCOME કરવા ઘરમાં કરો વાસ્તુ વિજ્ઞાનના આટલા કામ..!!
અસરકારક વાસ્તુ શાસ્ત્ર: સન્માન અને સમૃદ્ધિ વધારવા, ઘરના આ ખૂણામાં કરો નાના-નાના ફેરફાર…!!!
વાસ્તુશાસ્ત્ર તમારા ઘર માટે શા માટે જરૂરી છે? જીવનમાં સુખી રહેવા અનુસરો આ સુવર્ણ ઉપાયો.
ઘરની આસપાસ આ 8 વાતોનું રાખો ધ્યાન, ક્યારેય નહી આવે દરિદ્રતા
ઘરના મુખ્ય દરવાજાની આ 15 વાતો પરિવારમાં ધન અને ખુશહાલીને આકર્ષે છે , એકવાર જરૂર અપનાવો!
વાસ્તુદોષથી ભરેલું છે તમારું ઘર..?? મોટી તોડફોડ કર્યા વગર આ દોષ દૂર કરવાના ઉપાયો જાણો..!!!
જાણો..કામ લાગશે…તોડફોડ કર્યા વગર ઘરના દોષ દૂર કરતું ફેંગશૂઈ…!!!
જાણો..કામ લાગશે…પૂજાસ્થાન બનાવતી વખતે આટલું ધ્યાન રાખો…!!!
જાણો..કામ લાગશે…વાસ્તુશાસ્ત્ર તમારો વેપાર વધારી શકે છે..!!!
શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય: ધંધામાં આવક ડબલ કરવા, અપનાવો આ નાના-નાના સચોટ ઉપાય…!!
ફેંગશુઈના 15માંથી કોઇ 1નો કરો ઉપાય, ઘરથી ક્યારેય દૂર નહીં થાય સુખ+સમૃદ્ધિ
જાણો ઉકેલ…દીકરીના લગ્નમાં વિઘ્નો ઉત્પન્ન કરે છે આ દોષો, આજે જ જાણી કરો દૂર…!!
જાણો…દરેક કામમાં અતિશુભ ફળ મેળવવું હોય તો ધ્યાનમાં રાખવી આ 15 વાતો..!!!
ઘરમાં થાક, અનિદ્રા, તણાવ અનુભવો છે? હોઈ શકે છે વાસ્તુદોષ..!
તમારા ઘરમાં ચોક્કસ હોવી જોઇએ, ધનને આકર્ષતી આ 15માંથી 1 વસ્તુ!

જાણો…મૃત સંબંધોમાં પણ પ્રાણ પૂરવાનું કામ કરશે આ 8 ટિપ્સ, તૂટેલા સંબંધો જોડાશે ધીમે-ધીમે…!!!

sambandh

સંબંધો ખૂબ જ નાજુક હોય છે. ખૂબ જ નાનકડી વાત પણ કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. ભલે તેમાં કંઈ ખોટું ન હોય પરંતુ સંબંધ તૂટવાનું કારણ બની શકે છે. સંબંધો માત્ર તૂટતા જ નથી, પરંતુ જોડાય પણ છે. તેના માટે જોઈએ માત્ર ઇમાનદાર પ્રયાસ અને ધીરજ.

સંબંધોનું જોડાવું જેટલું મુશ્કેલ છે તેને સાંચવીને રાખવું એટલું જ કઠિન. તેના વિપરીત તોડવા માટે એક આંચકો જ પૂરતો છે. આ આંચકો કંઈ પણ હોઈ શકે છે – કોઈ કડવી વાત, કોઈ બાબતે ઉપેક્ષા, કોઈ નાનકડી ભૂલ, ગેરસમજ અથવા અન્ય. મુશ્કેલ એ છે કે આવું જ્યારે પણ થાય છે તો તેનો પહેલાથી કોઈ અહેસાસ નથી થતો. ખબર ત્યારે પડે છે જ્યારે બનાવ બની ચૂક્યો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સમજદાર લોકો વાતને સાંચવવાના પ્રયાસ પણ કરે છે. કેટલીક વખત વાત બની પણ જાય છે, પરંતુ કેટલીક વખત પ્રયાસ વ્યર્થ સાબિત થાય છે. કવિ રહીમે કહ્યું છે –

રહિમન ધાગા પ્રેમ કા મત તોડો ચટકાય
તૂટે સે ફિર ના જુડે, જુડે તો ગાંઠ પડ જાય

કાયમ એવું જોવા મળ્યું છે કે આવા સંબંધોમાં જોડાયા પછી પણ ક્યાંક સળક રહી જાય છે. જોકે આધુનિક મનોવિજ્ઞાનનું માનવું છે કે આ મુશ્કેલ છે, અશક્ય નથી. જો સંબંધોમાં આવેલી તિરાડનું કારણ સમજીને યોગ્ય પ્રયાસ કરવામાં આવે તો સળક દૂર કરવી અશક્ય નથી. તેના પહેલા કે કોઈ તૂટેલા સંબંધોને નવેસરથી શરૂ કરવાના પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવે જરૂરી છે કે તેના વાસ્તવિક કારણની શોધ કરવામાં આવે.

પોતાની ભૂલ જુઓ

એવું જરૂરી નથી કે સંબંધ તૂટવાની બાબતમાં ભૂલ દરેક વખતે તમારી જ હોય પણ આવી સ્થિતિમાં સૌથી પહેલા પોતાની તરફ જ જોવું જોઈએ. મોટભાગે એવું થાય છે કે આપણે સ્થિતિઓને સમજ્યાં વિના જ બીજા પક્ષને જવાબદાર માની લેતા હોઈએ છીએ. એવું વિચાર્યા વિના જ કે આવું કર્યું તો પણ કઈ પરિસ્થિતિમાં. આપણે જે કર્યું તે શું યોગ્ય હતું? એવું જો નહોતું કે આપણે તેમની વાત સમજ્યાં વિના જ પ્રતિક્રિયા આપી દીધી અને તેમના દિલને ઠેસ પહોંચાડી. આવું કંઈક લાગે તો પોતાની ભૂલ સ્વીકારની, માફી માંગવામાં કોઈ વાંધો નથી. મોટભાગે માફી માંગવાથી જ બગડેલી વાત બની જાય છે. આ સમસ્યા તમારી સાથે વારંવાર આવતી હોય તો જરૂરી છે કે તમારા વ્યવહાર પર વિચાર કરો.

બીજાને સ્વીકારો

બીજામાં જ ભૂલ શોધવાનું એક કારણ એ પણ છે કે મોટાભાગે લોકો બીજાના વ્યક્તિત્વને સ્વીકારી નથી શકતા. દરેક વ્યક્તિ બીજાથી પોતાની ઉમ્મીદ ઉપર ખરા ઉતરવાની અપેક્ષા રાખે છે. ખાસ કરીને સંબંધોની બાબતમાં દરેકના મનમાં પોતાની એક ફ્રેમ હોય છે. બધા ઈચ્છે છે કે સંબંધિત વ્યક્તિ એ જ ફ્રેમમાં ફિટ બેસે. કેટલાક લોકો કોઈનું પણ આ ફ્રેમની બહાર જવું સહન નથી કરી શકતા. કેટલીક વખત તો તેઓ આવી વાતો પર ટોકવાનું પણ નથી ચૂકતા, જે ખોટી નથી હોતી. હા, એવું ચોક્કસ બની શકે છે કે તેઓ તેમની અપેક્ષા મુજબ ન હોય, પરંતુ દુનિયામાં બધું જ કોઈની અપેક્ષા મુજબ જ થાય એવું શક્ય નથી. આપણે વાત સમજવી જોઈએ કે દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ છે. કોઈ પાસે પોતાના જેવું બનવાની અપેક્ષા અથવા તેને પોતાના મુજબ ઢળવાના પ્રયાસ ખતકરનાક સાબિત થઈ શકે છે. બહેતર રહેશે કે જે જેવા છે તેને તેવા જ સ્વીકાર કરો.

વ્યક્તિનું સન્માન

કોઈ પણ સંબંધ તૂટવાનું કારણ મોટભાગે અંહકાર જ હોય છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ હોય છે શું? તેનું એક કારણ તો એ જ હોય છે કે આપણે બીજાના વ્યક્તિત્વને એવી રીતે નથી સ્વીકારી શકતા જેવા તે છે. બીજું એ કે કોઈ ઉપર પોતાના વ્યક્તિત્વ અને પોતાની અપેક્ષાઓને લાદવાનો પ્રયાસ કરવા લાગીએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં જો બીજી વ્યક્તિ તમારા કરતા મજબૂત હોય તો તે પોતાને સાબિત કરવામાં લાગી જાય છે અને નબળો હોય તો સમર્પણ જેવી સ્થિતિમાં આવી જાય છે. આ બંને સ્થિતિ યોગ્ય નથી. બંને સ્થિતિમાં અહમ આવવો નક્કી છે. જો તમારી આવી કોઈ પ્રવૃતિને લીધે સંબંધ તૂટવાની તરફ આગળ વધી રહ્યો છે તો સાવચેત થઈ જાવ. પહેલા તો બીજા ઉપર તમારી અપેક્ષાઓ અને તમારું વ્યક્તિત્વ લાદવાનું બંધ કરો. ધીમે-ધીમે એ અહેસાસ કરાવો કે તમે સ્વયંને બદલવાનું શરૂ કર્યું છે. તમે હવે તેનાથી એવી કોઈ અપેક્ષા નથી કરતા જેને તેઓ પૂરી ન કરી શકે. સમય અને મૂડ જોઈને તેની સાથે વાત કરો જો હજુ પણ તેમને એવું લાગે છે કે તમે તેમના ઉપર પોતાની કોઈ અપેક્ષા અથવા વ્યક્તિત્વ લાદી રહ્યા છો તો તેઓ તે સ્પષ્ટ જણાવી દે.

પ્રશંસા છે જરૂરી

સંબંધો અંગત હોય કે પ્રોફેશનલ, બધા છોડ જેવા જ હોય છે. તે મજબૂત થતા રહે તેના માટે તેનું સિંચન જરૂરી છે અને સંબંધોનાં સિંચન માટે સારા કાર્યોની પ્રશંસા કરતા બહેતર પાણી બીજું કંઈ નથી હોઈ શકતું. કોઈ જ્યારે સારું કામ કરે છે તો તે પ્રશંસા ઈચ્છે છે. કોઈથી ભૂલ થઈ જવા પર તો આપણે સંભળાવી દેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ સારા કામને તેની ફરજ માનીને ટાળી દેતા હોઈએ છીએ. આ વાત તેના મનમાં હતાશા ઉત્પન્ન કરે છે અને જ્યારે ભૂલ પર તેની આલોચના કરવામાં આવે છે તો તેનો ગુસ્સો નીકળવો સ્વાભાવિક છે. તેના વિપરીત જો સારું કામ કરવા પર કોઈની પ્રશંસા કરવામાં આવે તો ભૂલો પર ટોકવા પર પણ તેને ખરાબ નથી લાગતું. સારા કામની પ્રશંસા તેને હજુ સારા કામ કરવા પર પ્રેરિત પણ કરે છે. જો કોઈની પ્રશંસા કરવી મુશ્કેલ લાગતી હોય તો તેના વ્યક્તિત્વની નબળાઈ છે. તેનાથી બહાર નીકળવાના પ્રયાસ કરવા જોઈએ.

આભાર વ્યક્ત કરો

જે રીતે અપેક્ષાઓ સ્વાભાવિક છે એવી જ રીતે તેમના પૂરા થવા પર આભાર પણ દર્શાવો. કેટલીક વખત સંબંધો એટલે તૂટી જતા હોય છે કે આપણે પોતાનું કામ થઈ ગયા પછી સંબંધિત વ્યક્તિનો આભાર વ્યક્ત નથી કરતા. હા, જો તેમાં કોઈ કસર રહી ગઈ હોય તો ફરિયાદ જરૂર કરો. આપણને જે કંઈ મળ્યું છે, તેના પ્રત્યે આપણે ઈશ્વરનો આભાર નથી વ્યક્ત કરતા અને જે નથી મળ્યું તેના માટે ફરિયાદ કરતા રહીએ છીએ. સંબંધો બન્યાં રહે, તેના માટે આ માનસિકતાથઈ બહાર નીકળવું ખૂબ જરૂરી છે.

આ સંકેતો સમજો

જે રીતે કોઈ સંબંધ અચાનક જોડાતા નથી એવી જ રીતે એકાએક તૂટતા પણ નથી. સંબંધોને તૂટવામાં સમય લાગે છે અને તે પહેલા કે તે તૂટી જાય આ સંકેતો સમજવા જોઈએ.

ખામોશી – જો તમારી કોઈ અંગત વ્યક્તિ જેની સાથએ તમારી કાયમ વાત થતી રહેતી હોય છે તે અચાનક તમારી સાથે ખામોશ થઈ જાય તો સમજો કે સ્થિતિઓ સામાન્ય નથી. બની શકે છે તમારી કોઈ વાતથી તકલીફ પહોંચી હોય.

દરેક વાત માની લેવી – દરેક વ્યક્તિની પોતાની સમજ હોય છે. કોઈની વાતને સમજી વિચારીને માનવી એક સારી વાત છે, પરંતુ ચૂપચાપ માની લેવાનો અર્થ છે કે સામેવાળો વ્યર્થની દલીલમાં પડવા નથી ઈચ્છતો. આ સંકેત સારા નથી.

પીઠ પાછળ આલોચના – જો તમને કોઈ અંગત વ્યક્તિના વિશે એ જાણ થાય કે તેણે તમારા વિશે કોઈ અન્ય સામે નકારાત્મક ટિપ્પણી કરી તો બહેતર છે કે તેની સાથે સીધે વિનમ્રતાપૂર્વક વાત કરો. આ સ્થિતિ ત્યારે જ આવે છે જ્યારે તમે પોતાની આલોચના સાંભળવી સહન ન કરી શકતા હોવ.

સાભાર: દિવ્ય ભાસ્કર.


વાંચો ઍક થી ઍક ચડિયાતા જીવન ઉપયોગી મજેદાર લેખો

સાસુમાને ખુશ કરવા ઈચ્છો છો તો ચોક્કસ ટ્રાય કરો આ 9 ટિપ્સ…!!

જાણો…ચહેરા પર અહીં હશે તલ, તો તમારા સ્વભાવ+ભવિષ્ય પર થશે આવી અસર…!!!
જાણો…તમારા શરીર પર આવા ‘અજીબ’ નિશાન, આપે છે અનોખા ‘લાભાલાભ’
જાણો…અંગૂઠો 60 ડિગ્રીએ ખૂલે તો તમે હશો ચપળ, 90 ડિગ્રીએ ખૂલે તો તમે કેવા?
શરીર પર આવા લક્ષણો હોય તો સમજી જજો, તમારા ભાગ્યમાં છે રાજયોગ…!!
જાણો…તમારી આંખનો રંગ પણ છે તમારા ગુપ્ત રહસ્યોની છબી, કેવો છે તમારી આંખનો રંગ?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्यत पांच प्रकार की होती है स्त्रियां, जानिए उनके लक्षण और स्वभाव
રોજ કરો આ પાંચ પરંપરાગત કામ, ચમકશે તમારી કિસ્મત ને મળશે શુભફળ!

સ્ત્રી-પુરૂષના શરીરનો આ ગુપ્ત ભાગ જણાવે છે તેમના છુપા રહસ્યો+સ્વભાવ!
તમારું પરાક્રમ વધારવું હોય તો તમારા હસ્તાક્ષરમાં લાવો આટલા ફેરફાર!

સામુદ્રીકશાસ્ત્ર કહે છે-શરીરે આવા લક્ષણો ધરાવતી સ્ત્રીઓ હોય છે અશુભ!
પુરૂષના દરેક અંગોમાં છુપાયેલી છે, તેમના કામુક કે ધનવાન હોવાની કહાની!

કોઈપણ ઉંમરમાં મંદ પડેલી યૌન શક્તિ, ઝડપથી વધારશે આ 20 ઘરેલૂ ઔષધ
कोई नाम के पहले अक्षर से जाने अपने चाहने वालों का भविष्य…!!!
લગ્ન નથી થતાં? તો આટલું કરો…!!! યુવક અને યુવતીઓ માટેના અસરકારક ઉપાયો.
તમને ખબર છે તમારા પાર્ટનરની રાશિ? તો ક્લિક કરો, ખુલી જશે તેમના પ્રેમપ્રકરણના રાઝ
YOU MUST SEE THE LIFE’S STRUGGLE & CHALLENGES OF NICHOLAS JAMES…!!!
પતિ-પત્ની કે પ્રેમી-પ્રેમિકા સાથેના દાંપત્યજીવન કે પ્રેમસંબંઘથી પરેશાન છો? તો આટલું કરો…!!!
પ્રેમમાં પડતા પહેલાં એ જાણી લો કે કઈ રાશિના લોકો કેવા પ્રેમી હોય છે…!!!
કોઈપણ 1 ફળ પસંદ કરો અને જાણો તમારી પર્સનાલિટીના રહસ્યો..!!!
મનોઈચ્છિત ફળ+અઢળક ધન પામવા, વાર પ્રમાણે કરો આ ખાસ 7 ઉપાય
भाग्य संवारें अंक ज्योतिष से….!!! YOU MUST KNOW ABOUT NUMEROLOGY…!!!
દાંપત્યજીવનમાં પ્રેમ ખોવાય ત્યારે આટલું કરો…!!!
જન્મદિવસ ના આધારે જાણો, કયો પાર્ટનર છે શ્રેષ્ઠ અને કોણ કરશે જીવન બરબાદ
દુર્બળ પુરુષોને પણ તંદુરસ્ત ‘મર્દ’ બનાવે છે આ વસ્તુ, એકવાર અજમાવો..!!
સવાર-સાંજ 1-1 ચમચી ચ્યવનપ્રાશનું સેવન આપે છે, આ 15 ચમત્કારી લાભ
गरुड़ पुराण में बताए हैं पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाले ये सरल उपाय…!!!
અંકશાસ્ત્ર પ્રમાણે તમે કોઈપણ મહિનામાં કોઈપણ તારીખે જન્મ્યા હો, તમે આવા જ હશો!
LAW OF ATTRACTION : अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम से मिलाने में लग जाती है

સાસુમાને ખુશ કરવા ઈચ્છો છો તો ચોક્કસ ટ્રાય કરો આ 9 ટિપ્સ…!!

sasu

ટીવી સિરિયલ્સમાં તો તમે સાસુમાના જલવા જોયા જ હશે, પરંતુ રિયલ લાઇફમાં પણ તેમના આવા જ જલવા બરકરાર રહે છે. ભારતીય પરિવારોમાં સાસુમાની ભૂમિકા બહુ અગત્યની હોય છે. એવામાં તેમને ખુશ કરવા એક વહુ માટે ખૂબ જરૂરી છે. ઘરમાં સાસુની સાથે સુમેળ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે તે પરિવારનો આધારસ્તંભ હોય છે અને તેમની સાથે સારા સંબંધ તમારા ઘરમાં ખુશીઓનો માહોલ બનાવી રાખે છે, તો ચાલો જાણીએ સાસુમાને ખુશ કરવાની અમુક ટિપ્સ…

ગિફ્ટ આપો

મહિલાઓ કોઈ પણ ઉંમરની હોય, ગિફ્ટ બધાને ગમતી હોય છે. એટલે તમારી સાસુમાને પ્રસંગોપાત ગિફ્ટ આપતા રહો, જેથી તેમને પોતીકી લાગણી અનુભવાતી રહે.

તેમના પરિવાર સાથે વાત કરો

દરેક સાસુને એવી વહુ પસંદ આવતી હોય છે જે તેમના પિયરવાળાને સન્માન આપે અને તેમની સાથે સમયે-સમયે વાત કરતી રહે. બની શકે કે તમને એવું કરવું પસંદ ન હોય, પરંતુ તમે એવું કરો. થોડા દિવસોમાં તમને પણ સારું લાગશે અને તેમની સાથે તમારા સંબંધ મધુર બની રહેશે.

તેમની મિત્રો સાથે સારો વ્યવહાર કરો

તમે તમારી સાસુમાની સખીઓ સાથે સારો વ્યવહાર કરો અને કાયમ તેમની સાથે વાતચીત કરતાં રહો. સોશિયલ રહો અને તેમની આગતા-સ્વાગતા કરતાં રહો.

સમય આપો

તમારી સાસુમાથી દૂર ન ભાગો. તેમને સમય આપો અને તેમની સાથે વાતચીત કરો. તેનાથી તેમને એવું નહીં લાગે કે તમે પોતાનામાં જ વ્યસ્ત રહો છો. આવું કરવાથી તેમની અંદર સુરક્ષાની ભાવના પણ ઉત્પન્ન થશે.

સારી રસોઈ બનાવો

પુરુષોનો જ નહીં, પરંતુ સાસુઓનાં દિલનો રસ્તો પણ પેટ પાસે થઈને જાય છે. તમે તમારી સાસુમાને પૂછીને તેમની પસંદની રસોઈ બનાવો. તેનાથી તેમને સ્વાદની સાથે-સાથે તમારા ગુણો વિશે પણ જાણ થશે.

તુલના કરવાથી બચો

તમારી સાસુની તમારાં મમ્મી, બા, નાની અથવા અન્ય કોઈ મહિલા સાથે સરખામણી ન કરો. મહિલાઓને તેમની સરખામણી કરવી પસંદ નથી હોતી. જો તમે આવું કરતા હોવ તો અત્યારે જ સાવધાન થઈ જાવ. સાસુની સરખામણી તમારા બંનેના સંબંધો ઉપર નકારાત્મક અસર પાડશે.

તેમના દીકરાને પેમ્પર કરો

સાસુની સામે ક્યારેય તેમના દીકરા ઉપર પોતાનો અધિકાર ન જતાવો. તેમની સામે તેની સાથે પ્રેમ અને સન્માનથી વાત કરો. આવું કરવાથી તેમને લાગશે કે તેમનો દીકરો તેમનો જ છે.

તેમની ભાવનાઓની કદર કરો

જો તમને તમારાં સાસુમાની કોઈ આદત પસંદ નથી અને તેનો પ્રભાવ તમારા ઉપર નથી પડવાનો તો તે આદતને લઈને તેમની સાથે દલીલ ન કરો. તેમની ઉંમરને જોતાં તેમની ભાવનાઓની કદર કરો.

તેમને મહત્વ આપો

સાસુમાને કાયમ મહત્ત્વ આપો. તેમને શું પસંદ છે, તેઓ કેવા ફેરફાર ઇચ્છે છે અથવા આગળ કયા હિસાબે કામ કરવા ઇચ્છે છે એ બધું જ પૂછી લો અને તેને મહત્વ આપો.

સાભાર: દિવ્ય ભાસ્કર.


વાંચો ઍક થી ઍક ચડિયાતા જીવન ઉપયોગી મજેદાર લેખો

જાણો…ચહેરા પર અહીં હશે તલ, તો તમારા સ્વભાવ+ભવિષ્ય પર થશે આવી અસર…!!!
જાણો…તમારા શરીર પર આવા ‘અજીબ’ નિશાન, આપે છે અનોખા ‘લાભાલાભ’
જાણો…અંગૂઠો 60 ડિગ્રીએ ખૂલે તો તમે હશો ચપળ, 90 ડિગ્રીએ ખૂલે તો તમે કેવા?
શરીર પર આવા લક્ષણો હોય તો સમજી જજો, તમારા ભાગ્યમાં છે રાજયોગ…!!
જાણો…તમારી આંખનો રંગ પણ છે તમારા ગુપ્ત રહસ્યોની છબી, કેવો છે તમારી આંખનો રંગ?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्यत पांच प्रकार की होती है स्त्रियां, जानिए उनके लक्षण और स्वभाव
રોજ કરો આ પાંચ પરંપરાગત કામ, ચમકશે તમારી કિસ્મત ને મળશે શુભફળ!

સ્ત્રી-પુરૂષના શરીરનો આ ગુપ્ત ભાગ જણાવે છે તેમના છુપા રહસ્યો+સ્વભાવ!
તમારું પરાક્રમ વધારવું હોય તો તમારા હસ્તાક્ષરમાં લાવો આટલા ફેરફાર!

સામુદ્રીકશાસ્ત્ર કહે છે-શરીરે આવા લક્ષણો ધરાવતી સ્ત્રીઓ હોય છે અશુભ!
પુરૂષના દરેક અંગોમાં છુપાયેલી છે, તેમના કામુક કે ધનવાન હોવાની કહાની!

કોઈપણ ઉંમરમાં મંદ પડેલી યૌન શક્તિ, ઝડપથી વધારશે આ 20 ઘરેલૂ ઔષધ
कोई नाम के पहले अक्षर से जाने अपने चाहने वालों का भविष्य…!!!
લગ્ન નથી થતાં? તો આટલું કરો…!!! યુવક અને યુવતીઓ માટેના અસરકારક ઉપાયો.
તમને ખબર છે તમારા પાર્ટનરની રાશિ? તો ક્લિક કરો, ખુલી જશે તેમના પ્રેમપ્રકરણના રાઝ
YOU MUST SEE THE LIFE’S STRUGGLE & CHALLENGES OF NICHOLAS JAMES…!!!
પતિ-પત્ની કે પ્રેમી-પ્રેમિકા સાથેના દાંપત્યજીવન કે પ્રેમસંબંઘથી પરેશાન છો? તો આટલું કરો…!!!
પ્રેમમાં પડતા પહેલાં એ જાણી લો કે કઈ રાશિના લોકો કેવા પ્રેમી હોય છે…!!!
કોઈપણ 1 ફળ પસંદ કરો અને જાણો તમારી પર્સનાલિટીના રહસ્યો..!!!
મનોઈચ્છિત ફળ+અઢળક ધન પામવા, વાર પ્રમાણે કરો આ ખાસ 7 ઉપાય
भाग्य संवारें अंक ज्योतिष से….!!! YOU MUST KNOW ABOUT NUMEROLOGY…!!!
દાંપત્યજીવનમાં પ્રેમ ખોવાય ત્યારે આટલું કરો…!!!
જન્મદિવસ ના આધારે જાણો, કયો પાર્ટનર છે શ્રેષ્ઠ અને કોણ કરશે જીવન બરબાદ
દુર્બળ પુરુષોને પણ તંદુરસ્ત ‘મર્દ’ બનાવે છે આ વસ્તુ, એકવાર અજમાવો..!!
સવાર-સાંજ 1-1 ચમચી ચ્યવનપ્રાશનું સેવન આપે છે, આ 15 ચમત્કારી લાભ
गरुड़ पुराण में बताए हैं पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाले ये सरल उपाय…!!!
અંકશાસ્ત્ર પ્રમાણે તમે કોઈપણ મહિનામાં કોઈપણ તારીખે જન્મ્યા હો, તમે આવા જ હશો!
LAW OF ATTRACTION : अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुम से मिलाने में लग जाती है